Program a aktivity

Obecný denní režim táborového dne:

Čas

Program

                              8:00                          

budíček + (krátká lehká rozcvička)
+ ranní hygiena

9:00 -  10:00

snídaně

10:00 - 12:00

dopolední program

12:00 - 13:00

oběd

13:00 - 14:30

polední klid – „siesta“

14:30 - 18:00

odpolední program s pauzou na svačinu

18:00 - 19:00

večeře

19:00 - 21:30

večerní program + večerní hygiena

22:00 - 23:00

večerka

Konkrétní program zahrnuje mnoho rozmanitých aktivit : sportovní hry, hry rozvíjející šikovnost dětí, také hry zaměřené na soustředění, přemýšlení a práci s ostatními. Výlety se spoustou zajímavých informací o historii daného místa, koupání v moři, zábava, diskotéka. Výběr her se přizpůsobí aktuálnímu počasí, kondici a domluvě s dalšími oddíly. V průběhu celého pobytu probíhá celotáborová hra.

Večerka je přizpůsobena věku dětí. Mladší děti max. 22.00 hod., děti starší max. 23.00 hod. Večerka je pozdější vzhledem k dlouhým dnům a občasným večerním aktivitám.