Doprava

Do našeho areálu Villaggio Riccio můžete zvolit dopravu dle Vaší libosti.

Nabízíme:

  • autobusovou dopravu
  • vlastní doprava
  • leteckou dopravu

                                                                                                                                                               

Autobusová doprava

Do Areálu Villaggio Riccio zajišťujeme autobusovou dopravu 
zahraničními autobusy vybavenými klimatizací, WC a DVD.

Hlavním odjezdovým místem je BRNO, ostatní místa jsou brána 
jako tzv. svozová a proto je potřeba vždy počítat s přestupem. 
V případě nenaplnění minimálního počtu osob z jednotlivého nástupního místa si CK vyhrazuje právo použit na svozy a rozvozy z a do hlavního odjezdového místa (Brno), jiný druh přepravy jako mikrobus, osobní auto nebo prostředky veřejné dopravy 
s proplacením jízdného (autobus, vlak). Při využívání svozové dopravy se nevztahují žádné kompenzace na zpoždění. 

Jednotná cena za samostatnou autobusovou dopravu je 3 500 Kč/os (tam i zpět), všechna nástupní místa jsou bez příplatku. Cena samostatné jízdenky je 1 900 Kč/ 1 cesta, tato cena platí i při nestandartních termínech (které nesedí na termíny našich zájezdů). Nástupní a výstupní místo v Itálii je pouze Mattinata - Villaggio Riccio.

Nástupní místa:

města: Brno, Praha.

Rezervaci konkrétního sedadla je možné zakoupením místenky v CK buď ihned při sjednávání zájezdu a podpisu smlouvy nebo dodatečně. 
Cena místenky pro cestu tam i zpět je 300 Kč/os. Zakoupení místenky pouze na jednu cestu není možné (neplatí pro klienty využívající pouze autobusovou přepravu – bez pobytu). Místenky na ostatní sedadla se nevystavují, zasedací pořádek tvoří CK těsně před odjezdem a místa v autobuse přiděluje zákazníkům sama dle vlastního uvážení a daných okolností. V autobuse budou využita všechna sedadla, nelze počítat s volnými místy.

Časy odjezdů jsou orientační, mohou se v průběhu sezóny měnit. Přesný čas odjezdu je uveden v Pokynech k odjezdu, které každý klient obdrží společně s Voucherem od CK e-mailem, poštou nebo osobně přímo v CK.  

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, technické problémy, změna trasy, přeplněné silnice) 
může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípadě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. 
Tato změna může být klientům oznamována pouze telefonicky, z tohoto důvodu je velmi důležité uvádět při sjednávání zájezdu platná telefonní čísla! 

CK si vyhrazuje právo na změnu typu a kvality dopravního prostředku a to v případě technické závady či havárie. V tomto případě CK preferuje co nejrychlejší přepravu klientů nad kvalitou přepravy, neručí za případné zpoždění v dopravě z důvodu nepříznivého počasí, z důvodů uzavírek na silnicích a z dalších důvodů vyšší moci. 
Tzn., že zákazník nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění ať už při odjezdu na dovolenou nebo při příjezdu z dovolené. Z výše uvedených důvodů zásadně nedoporučujeme klientům sjednávání si důležitých obchodních či osobních schůzek a jiných neodkladných záležitostí na den návratu z dovolené.

U zájezdů je doprava kyvadlová. Tzn., že autobus v dopoledních hodinách přijíždí do místa pobytu a tentýž den odjíždí zpět. Přesný čas odjezdu z Itálie - Mattinaty bude stanoven zástupcem CK dle informací sdělených dopravcem v den odjezdu. 

Na odjezdovém/nástupním místě je nutné být vždy 30 minut před odjezdem, kdy probíhá nakládání zavazadel. Poté autobus přesně v danou hodinu odjíždí. Z časových důvodů nelze na klienty, kteří se včas nedostaví, čekat! Důrazně proto žádáme klienty, aby si řádně a s časovou rezervou naplánovali svůj příjezd na odjezdové/nástupní místo a předešli tím nepříjemnostem.

V průběhu cesty každých cca 4,5 hod následují bezpečností a hygienické přestávky na odpočívadlech. 
Zvolení konkrétního místa zastávky (odpočívadla) je v plné kompetenci řidičů. V této pauze mají klienti možnost zakoupit si u řidičů občerstvení za české koruny, např. pivo, nealko, káva, čaj, atd. Během jízdy je z bezpečnostních důvodů zakázáno pohybovat se po autobuse, stát a sedět v prostoru zadních dveří nebo ležet v uličkách, případně pod sedadly! V autobuse je přísný zákaz kouření (i na WC) pod pokutou 1 000 Kč. 

Během jízdy je zakázáno mluvit s řidičem, který právě řídí. Řidiči odpovídají za bezpečnou přepravu klientů, proto je jejich povinností uposlechnout jejich požadavky ohledně přepravy a okolností s tím spojené, včetně dodržování přepravního řádu. V opačném případě má řidič možnost okamžitě ukončit přepravu a vyloučit nepřizpůsobivé osoby z přepravy bez jakékoli finanční náhrady od CK. 
Za jednoznačně hlavní důvody, pro které si CK vyhrazuje právo vyloučit osoby z přepravy jsou osoby podnapilé či pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně jak vůči ostatním klientům, tak i k řidičům. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Přeprava zvířat je zakázána.

Zavazadla:

Je nám líto, ale z důvodu častého převažování autobusu na území Rakouska a Německa je stanovena maximální váha jednoho zavazadla na osobu 17 kg, váha příručního zavazadla je 5 kg. Z těchto důvodů se zavazadla při nakládání převažují. 
Zavazadlo převyšující stanovené limity nebude přijato k přepravě.

Povolený limit na osobu (bez ohledu dospělý nebo dítě):

  • příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti  5 kg/osoba
  • zavazadlo do úložného prostoru o max. hmotnosti 17 kg/osoba

VÁHY ZAVAZADEL NELZE SČÍTAT! NENÍ MOŽNÉ MÍT např. MÍSTO 2 KUFRŮ O CELKOVÉ VÁZE 34 KG 1 ZAVAZADLO O VÁZE 34 KG!

Zavazadla převyšující stanovené limity nebudou přijaty k přepravě. Slunečník ani karimatka (molitanové lehátko na pláž) nesmí být přivázány nebo jakýmkoli způsobem připevněny k zavazadlu. Vše musí být složeno uvnitř zavazadla. 
Každé zavazadlo musí být opatřeno visačkou se jménem, adresou klienta a nástupním /výstupním místem v ČR. Vzhledem k více zastávkám a s tím spojeným nakládkám a vykládkám zavazadel tuto informaci prosím nepodceňujte! Přeprava jízdních kol není možná ani za příplatek.

Přísný zákaz přepravy notebooku, tabletu, mobilního telefonu nebo jakéhokoliv dalšího elektrického zařízení 
v zavazadlovém prostoru (je možno přepravit pouze jako příruční zavazadlo do autobusu - možnost samovznícení).

Upozorňujeme klienty, že přepravovaná zavazadla jsou pojištěny do 20 000 Kč/osoba a do této částky bere CK odpovědnost za případně zničené zavazadlo. Za věci převyšující tuto hodnotu CK nenese žádnou odpovědnost.

Před cestou z Itálie se zavazadla opět převažoují, proto je nutné dodržet i na cestě zpět váhové limity. Na recepci je klientům k dispozici váha.

Vlastní doprava

Zákazníci mohou využít také vlastní dopravu a možnost parkování automobilu přímo v areálu Villaggio Riccio (na vyhrazených místech, ne přímo u ubytování). Areál Villaggio Riccio je oplocený a přes noc hlídaný. Poplatek za parkování je již zahrnut v ceně zájezdu. 

Nástup na pobyt je dle domluvy s pracovníky recepce. Je nezbytně nutné den před příjezdem do areálu zaslat SMS s orientačním časem příjezdu (veškeré informace Vám budou zaslány cca 10 dní před odjezdem ve formě voucheru a pokynů k odjezdu).

Plán cesty:

Brno - poloostrov Gargano - Mattinata cca 1 450 km

ČR (Brno, Mikulov) – Rakousko (Vídeň, Graz, Klagenfurt, Villach) – Itálie (Tarvisio, Udine, Venezia, Bologna, Ancona, Pescara, Foggia, Manfredonie, Mattinata)

Praha - poloostrov Gargano - Mattinata cca 1 500 km

ČR (Praha,  Rozvadov) – Německo (Mnichov)  - Rakousko (Innsbruck, Brenner) –- Itálie (Bolzano, Verona, Bologna, Ancona,  Pescara, Foggia, Manfredonie, Mattinata)

Souřadnice GPS - vjezd do Villaggio Riccio Loc: 41°42'32.105"N 16°4'6.456"E

   

Letecká doprava

Nabízíme možnost využití letecké dopravy z Prahy nebo Vídně 
do Itálie, letiště v Bari.

Letenky si klienti mohou zakoupit na portále www.ryanair.com.

CK zajišťuje v případě zájmu klieta transfer z letiště Bari přímo do areálu Villaggio Riccio za příplatek 2 000 Kč/osoba/tam i zpět (minimální obsazenost 2 osoby).