Bezpečnost a zdraví

Bezpečnost a zdraví Vašich dětí je pro nás prioritou číslo 1, spočívající především v minimalizaci rizika úrazů
a dalších nehod při pobytu dětí na táboře. O rizicích víme a máme je na zřeteli – proto sázíme na osvědčený kolektiv vedoucích, kteří rizika nepodceňují, umí jim předcházet a v případě problému je i řešit.

Areál a jeho bezpečnost 

Areál Villaggio Riccio, ve kterém se nachází náš tábor, se rozprostírá v olivovém háji a je celý oplocen a střežen.
Veškeré aktivity dětí se odehrávají uvnitř areálu nebo na naší soukromé pláži vzdálené 50 m od brány a to pod dohledem našich vedoucích.
Celý areál splňuje veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy. Všichni pracovníci zajišťující chod areálu mluví česky, proto pro děti nehrozí žádná jazyková bariéra.

Rizika úrazů 

Úrazy dětí na táboře (stejně jako kdekoliv jinde) nelze bohužel naprosto vyloučit. Děláme ale maximum abychom jim předešli, především správnou volbou aktivit, pohybem dětí ve skupinách, neustálou přítomností vedoucího
u oddílu v době od budíčku do večerky. Také v nočních hodinách se o bezpečnost vašich dětí stará noční služba jednoho z našich pracovníků.

Zdravotní rizika 

Všichni vedoucí na počátku tábora dostávají soupis od zdravotníka s přehledem zdravotních omezení dětí (alergie, potravinové omezení, užívané léky, sportovní omezení, atd.). Dle těchto instrukcí také vedoucí upravuje program dítěte a dohlíží na jeho zdravotní stav.
O všech zdravotních komplikacích informuje vedoucí neprodleně zdravotníka, který je řeší buď v rámci svých možností, případně převozem dítěte k odbornému vyšetření nebo do nemocnice. Pro tyto účely máme dohodnuty smluvní zdravotnická zařízení v Mattinatě nebo nemocnici v Manfredonii. Zvláštní důraz také klademe na prevenci před úpalem a spálením pokožky (pitný režim, kontrola dětí zda použily opalovací krémy apod).

Riziko spojené s koupáním 

Koupání v moři a aktivity s mořem spojené probíhají výhradně u naší soukromé pláže, která je určena pouze
pro účely areálu. Na pláži jsou děti pod stálým dohledem vedoucích a profesionálního plavčíka. Vodní plocha
a dno moře jsou samozřejmě nestálé, nicméně i pro vyžití neplavců je ve vodě u  pláže dostatečný prostor.

Riziko šikany a vytěsňování v dětském kolektivu

Pečlivé sledování nálad a vztahů v dětském kolektivu ze strany vedoucích i vedení tábora je důležitým nástrojem ke včasnému odhalení právě takového chování jako je „šikana“. Zásadním úsilím vedoucích je také získat
si důvěru dětí, odbourat jejich případnou obavu „svěřit se“ a ujistit je, že chování naplňujicí znaky šikany bude vždy řešeno a nebude bráno na „lehkou váhu“. 

Alkohol, drogy, sex 

Tři slova, při kterých asi každému z rodičů zatrne (nás nevyjímaje). Alkohol, drogy a předčasné sexuální aktivity přitom představují větší hrozbu pro děti, které tráví větší část prázdninových dnů doma, bez dozoru rodičů,
než pro ty děti, které se účastní pečlivě a zodpovědně připraveného a vedeného dětského tábora, kde právě neustálé vytížení dětí zajímavým programem představuje zásadní snížení výše uvedených rizik. Dalším bezpečnostním faktorem je pak soustavná pozornost oddílových vedoucích, kteří jsou právě na tato rizika
a rozpoznání jejich příznaků zvláště upozorňováni. Významným bodem prevence je tu pak opět otevřené jednání s dětmi (v tomto případě především s těmi staršími). Diskuse o těchto problémech a vysvětlení všech dopadů takového jednání pro jejich pobyt na táboře (okamžitý odjezd pro hrubé porušení Táborového řádu), pro jejich situaci v rodině (komplexní informace rodičům) a případně i dál (povinnost provozovatele tábora oznámit podezření ze spáchání trestného činu orgánům činným v trestním řízení).