Provoz a informace

Vratná kauce

V místě pobytu vybírají pracovníci recepce při příjezdu zákazníků vratnou kauci ve výši € 50,00 za objekt (apartmán Trilo/Bilo, chatka).
Tato kauce je vratná v den odjezdu v případě, že objekt i inventář (viz seznam + ceník dostupný v každém objektu) budou v pořádku. Za příslušný objekt i inventář zodpovídá každý klient. Během pobytu je klient povinen každé nové zjištění závady (např. prasklá žárovka, poruchy na spotřebičích atd.) nahlásit na recepci.

Předání a převzetí objektů

Po příjezdu do místa pobytu počká zákazník na vyhrazeném místě (centrální bar) na příchod zaměstnance recepce, který každého ubytuje do příslušného objektu. Upozorňujeme, že ubytovávání probíhá do 15:00.
V odjezdový den bude zákazník od 8:00 nachystán v užívaném objektu na příchod zaměstnance recepce k jeho protokolárnímu předání. Úklid objektu je za povinný poplatek v ceně tzn., že stačí jen provést úklid nádobí.
V případě takto neuklizeného objektu bude CK účtovat poplatek (z vratné kauce) 10 EUR/objekt. V případě rozbitého nebo zničeného inventáře je zákazník povinen uhradit (z vratné kauce) poplatek za každou takovou věc dle ceníku v předávacím protokolu.

Odjezdy z místa pobytu jsou od odpoledních až do večerních hodin z důvodu požadavků dopravce. Přesný čas bude stanoven zaměstnancem recepce v ranních hodinách. V případě odjezdu autobusu v odpoledních nebo večerních hodinách není odjíždějícím zákazníkům už k dispozici ubytování, ale mají k dispozici zázemí celého areálu Villaggio Riccio - včetně sociálního zařízení, baru a recepce (zde je možné uložení cenností).
CK neručí za zničení ani odcizení věcí, cenností či peněžní hotovosti zákazníků po celou dobu konání zájezdu. Doporučujeme se pro takové případy připojistit.

UPOZORNĚNÍ!

V areálu je zákazníkům k dispozici česky mluvící zástupce CK. Ubytování zákazníků, informativní schůzky, zajišťování fakultativních výlet i technické problémy s ubytováním i inventářem řeší pracovníci recepce.
Dále jsou povinni zajistit přivolání lékařské pomoci v případě úrazu nebo vážného onemocnění.
Tato služba je zdarma. Lékařské ošetření včetně převozu si každý zákazník hradí sám (doporučujeme se pro tyto případy připojistit - viz. všeobecné podmínky). 

Parkování je přímo v areálu Villaggio Riccio na vyhrazeném hlídaném místě. Areál je oplocený a přes noc hlídaný. V areálu je nutno dodržovat noční klid od 1:00-6:00 hod. 

Voda v sociálních zařízeních a objektech je pitná, ale mírně slaná. Pitná voda z řádu je dostupná na vyhrazených místech.

V celém areálu je k dispozici bezplatná wifi.

Villaggio Riccio a jeho okolí včetně přístupů na pláž nejsou vhodné pro invalidy/vozíčkáře.