Autobusová doprava

Do areálu Villaggio Riccio zajišťujeme autobusovou přepravu za­hraničními autobusy vybavenými klimatizací, DVD, WC.

Autobus, místenky, důležité informace:

Hlavním odjezdovým místem je BRNO, ostatní místa jsou brána jako tzv. svozová a proto je potřeba vždy počítat s přestupem. V případě nenaplnění minimálního počtu osob z jednotlivého nástupního místa si CK vyhrazuje právo použit na svozy a rozvozy z a do hlavního odjezdového místa (Brno), jiný druh přepravy jako mikrobus, osobní auto nebo prostředky veřejné dopravy s proplacením jízdného (autobus, vlak). Při využívání svozové dopravy se nevztahují žádné kompenzace na zpoždění.

Trasa A: Praha – Jihlava – Brno – Břeclav – Bratislava

Časy odjezdů a nástupní místa trasy A:

9:30 Praha - stanice metra OPATOV, ulice Chilská, ve směru do sídliště

11:00 Jihlava – D1, čerpací stanice OMV Pávov, směr Brno

13:00 Brno - Ústřední autobusové nádraží Brno, Zvonařka (ÚAN Brno), Zvonařka 2, stanoviště 28 a 29

13:45 Břeclav - ČS Benzina, ulice Lidická (naproti Agrotec autosalon)

14:30 Bratislava - Petržalka, ulice Krasovského, parkoviště pro autobusy za Auparkem

 

Trasa C: Ostrava - Olomouc – Brno – Břeclav – Bratislava

Časy odjezdů a nástupní místa trasy C: 

10:00 Ostrava - Dům kultury Vítkovice (Dům kultury města Ostravy), 28. října 124 

11:30 Olomouc - Staré autobusové nádraží u tržnice, Třída Svobody

13:00 Brno - Ústřední autobusové nádraží Brno, Zvonařka (ÚAN Brno), Zvonařka 2, stanoviště 28 a 29

13:45 Břeclav - ČS Benzina, ulice Lidická (naproti Agrotec autosalon)

14:30 Bratislava - Petržalka, ulice Krasovského, parkoviště pro autobusy za Auparkem

 

Rezervaci konkrétního sedadla je možné zakoupením místenky v CK buď ihned při sjednávání zájezdu a podpisu smlouvy a nebo potom dodatečně. Cena místenky pro cestu tam i zpět činí 300 Kč/os. Zakoupení místenky pouze na jednu cestu není možné (neplatí pro klienty využívající pouze autobusovou přepravu – bez pobytu). Místenky na ostatní sedadla se nevystavu­jí, zasedací pořádek tvoří CK těsně před odjezdem a místa v autobuse přiděluje zákazníkům sama dle vlastního uvážení a daných okolností. V autobuse budou využita všechna sedadla, nelze počítat s volnými místy.

Časy odjezdů jsou orientační, mohou se v průběhu sezóny měnit. Přesný čas odjezdu je uveden v Pokynech k odjezdu, které každý klient obdrží společně s Voucherem od CK e-mailem, poštou nebo osobně přímo v CK.  

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem (počasí, technické problémy, změ­na trasy, přeplněné silnice) může dojít k prodloužení doby přepravy, popřípa­dě ke změně v hodině odjezdu či příjezdu. Tato změna může být klientům oznamována pouze telefonicky, z tohoto důvodu je velmi důležité uvádět při sjednávání zájezdu platná telefonní čísla! 

CK si vyhrazuje právo na změnu typu a kvality dopravního prostředku a to v případě technické závady či havárie. V tomto případě CK preferuje co nejrychlejší přepravu klientů nad kvalitou přepravy, neručí za případné zpoždění v dopravě z důvodu nepřízni­vého počasí, z důvodů uzavírek na silnicích a z dalších důvodů vyšší moci. Tzn., že zákazník nemá nárok na finanční kompenzaci z důvodu zpoždění ať už při odjezdu na dovolenou nebo při příjezdu z dovolené. Z výše uvedených důvodů zásadně nedoporučujeme klientům sjednávání si důležitých obchodních či osobních schůzek a jiných neodkladných záležitostí na den návratu z dovolené.

U zájezdů je doprava kyvadlová. Tzn., že autobus v dopoledních hodinách přijíždí do místa pobytu a tentýž den odjíždí zpět. Přesný čas odjezdu z Itálie - Matti­naty bude stanoven zástupcem CK dle informací sdělených dopravcem v den odjezdu. 

Na odjezdovém/nástupním místě je nutné být vždy 30min před odjezdem, kdy probíhá nakládání zavazadel. Poté autobus přesně v danou hodinu odjíždí. Z časových důvodů NELZE na klienty, kteří se včas nedostaví, ČEKAT! Důrazně proto žádáme klienty, aby si řádně a s časovou rezervou naplánovali svůj příjezd na odjezdové/nástupní místo a předešli tím nepříjemnostem.

V průběhu cesty každých cca 4,5 hod následují bezpečností a hygienické přestávky na odpočívadlech. Zvolení konkrétního místa zastávky (odpočívadla) je v plné kompetenci řidičů. V této pauze mají klienti možnost zakoupit si u řidičů občerstvení za české koruny, např. pivo, nealko, káva, čaj, atd.Během jízdy je z bezpečnostních důvodů zakázáno pohybovat se po autobuse, stát a sedět v prostoru zadních dveří a ležet v uličkách, případně pod sedadly! V autobuse je přísný zákaz kouření (i na WC) pod pokutou 1 000 Kč. Během jízdy je zakázáno mluvit s řidičem, který právě řídí. Řidiči odpovídají za bezpečnou přepravu klientů, proto je jejich povinnos­tí uposlechnout jejich požadavky ohledně přepravy a okolností s tím spojené, včetně dodržování přepravního řádu. V opačném případě má řidič možnost okamžitě ukončit přepravu a vyloučit nepřizpůsobivé osoby z pře­pravy bez jakékoli finanční náhrady od CK. Za jednoznačně hlavní důvody, pro které si CK vyhrazuje právo vyloučit osoby z přepravy jsou osoby podnapilé či pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně jak vůči ostatním klientům, tak i k řidičům. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Přeprava zvířat je zakázána.

Zavazadla:

Je nám líto, ale z důvodu častého převažování autobusu na území Rakouska a Německa je stanovena maximální váha jednoho zavazadla na osobu 17 kg, váha příručního zavazadla je 5 kg. Z těchto důvodů se zavazadla při nakládání převažují. Zavazadlo převyšující stanovené limity nebude přijato k přepravě.

Povolený limit na osobu (bez ohledu dospělý nebo dítě): 

 - příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti 5 kg

 - zavazadlo do úložného prostoru o max. hmotnosti 17 kg

VÁHY ZAVAZADEL NELZE SČÍTAT!! NENÍ MOŽNÉ MÍT např. MÍSTO 2 KUFRŮ O CELKOVÉ VÁZE 34 KG 1 ZAVAZADLO O VÁZE 34 KG !!

Zavazadla převyšující stanovené limity nebudou přijaty k přepravě. Slunečník ani karimatka (molitanové lehátko na pláž) nesmí být přivázány nebo jakýmkoli způsobem připevněny k zavazadlu. Vše musí být složeno uvnitř zavazadla. Každé zavazadlo musí být opatřeno visačkou se jménem, adresou klienta a nástupním a výstupním místem v ČR. Vzhledem k více zastávkám a s tím spojeným nakládkám a vykládkám zavazadel tuto informaci, prosím, nepodceňujte! Přeprava jízdních kol není možná ani za příplatek.

Přísný zákaz přepravy notebooku, tabletu, mobilního telefonu nebo jakéhokoliv dalšího elektrického zařízení v zavazadlovém prostoru (je možno přepravit pouze jako příruční zavazadlo do autobusu - možnost samovznícení).
Upozorňujeme klienty, že přepravovaná zavazadla jsou pojištěny do 20 000 Kč/osoba a do této částky bere CK odpovědnost za případně zničené zavazadlo. Za věci převyšující tuto hodnotu CK nenese žádnou odpovědnost. 

Před cestou z Itálie se zavazadla budou opět převažovat. Proto je nutné dodržet i na cestě zpět váhové limity. Na recepci je klientům k dispozici váha.

Jednotná cena za autobusovou dopravu 3 500 Kč/os (tam i zpět), všechna nástupní místa jsou bez příplatku.

Cena samostatné jízdenky je 1 900 Kč/ 1 cesta, tato cena platí i při nestandartních termínech (které nesedí na termíny našich zájezdů).

Nástupní a výstupní místo v Itálii je pouze Mattinata - Villaggio Riccio.

img-loader img-loader img-loader